Bepalen materialen en materieel de hoge bouwprijs?

Onze hersenen
Logo site
Kop moeder begroting

Bepalen materialen en materieel de hoge bouwprijs?

Het brein is ons controle centrum. Hier nemen we beslissingen de leiden tot acties die vervolgens tot resultaten leiden. En soms corrigeert het brein ons.

Maar wat komt het eerst binnen in ons brein dat zijn bouwkosten per m2 en m3

Als ik naar 40 jaar carrière in de bouwsector terugkijk dan is erg veel veranderd.

Er zijn zovele goede innovaties geweest op het gebied van materialen, maar vooral op het gebied van materieel. 

Verhuurbedrijven

Verhuurbedrijf een enorme versnelling en mogelijkheden mogelijk gemaakt voor de doe het zelf particulier. Maar nog meer voor het klein en middenbedrijf. Het succes van deze verhuurbedrijf is strategisch goed opgezet. Alles wat u wilt  huren is qua prijs inzichtelijk. De huurtermijnen vanaf een halve dag tot zeg maar een jaar. Het onderhoud de verplichte verzekeringen en het transport is allemaal helder in beeld gebracht. En dat geldt ook voor bedrijven zowel klein als groot ze moeten deze investeringen niet meer doen waardoor de liquiditeit in het bedrijf hoog blijft en materieel is qua risico gereduceerd to quasi nul.

De prefab wereld

De prefab wereld heeft ook een explosieve groei gegeven aan de bouwwereld zowel voor bedrijven als ook de particulier. De handenarbeid is zo geminimaliseerd dat alleen het werk waar je het brein nog direct voor nodig hebt overblijft. En de rest wordt door de computers overgenomen waardoor weersinvloeden relatief nul is.

Automatisering

De ramen en deuren sector waren de eerste die zijn overgeschakeld  op computergestuurde processen. Idem voor trappen in hout beton of metaal, ruwe betonvloeren, zelfs gevels worden door deze computergestuurde processen kant en klaar op het bouwproject afgeleverd om verwerkt te worden. En dat geldt ook voor alle handmatig te verwerken materialen die allemaal gestandaardiseerd zijn van houten balken tot tegelvloeren, parketvloeren, Lamellenplafonds. De moderne productiehallen waar deze materialen worden gemaakt. Is bouw van zo’n hal fabriek maar 25% van de kosten. Maar de inrichting is 75% of meer. Maar ook de personeelskosten zijn enorm gestegen want om dit te laten werken heb je hoog opgeleide ingenieurs nodig. Die alle processen in goede banen moeten leiden en ook het overige werkvloer personeel aansturen. En het  tevens het gehele productieproces begeleiden tot aan de oplevering van de woning of gebouw.

Comfort 

Ook de hoge comforteisen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in de moderne woningen. Domotica, keuken installaties en verluchting en beluchting systemen die voor een optimale binnen klimaat beheersing zorgen. De energie besparen op verwarmingsinstallaties. De energiebesparing van stroom water gas.  Waar tegenwoordig ook veel kosten in zitten. Om een woning volgens de nieuwste normen te bouwen. Zijn de door de overheden verplichten milieumaatregelen en de veiligheidsmaatregelen en de diverse keuringskosten voor men de apparatuur in gebruik kan nemen.

Bouwgronden

Ook schaarste van bouwgronden drijven de bouwkosten enorm op en de vraag naar de verschillende type woningen van een eengezinswoning naar een alleenstaande woning appartement en senioren woning en in de stadskern. En de vele regionale overheidskantoren en hun bouwgronden maken de bouwgrond schaars en duur ze hebben voorrang op de particulieren sectoren. Ook de projectontwikkelaars gaan met voorrang lopen met mooiste bouwlocaties.

Marktwerking en privatisering

Dan hebben we ook te maken met marktwerking en constante stroom van privatisering die is gebaseerd op vraag en aanbod die de concurrentie scherp moet houden. Waardoor de prijzen niet de pan uit rijzen helaas is het omgekeerde het geval. Maar dit alles heeft ook zijn prijskaartje bouwen is tegenwoordig meer hoog niveau denkwerk dan puur vakmanschap op de werkvloer. En u als opdrachtgever betaald hier de prijs voor. Correctie voor degene die het nu nog kunnen betalen. De senioren maar die kunnen niet meer garant staan voor onze huidige levensstandaard.Jonge mensen kunnen die onze levensstandaard voor de toekomst hoog moeten houden als ze geen gezin meer kunnen stichten. Omdat ze geen woning meer kunnen betalen door de huidige marktwerking en dat zelfs niet als tweeverdieners. En huren lijkt nog de enige optie dit lukt nog net als tweeverdieners maar kinderen kopen ho-maar te duur.

Maar de vraag is 

Maar de vraag is zijn de hoge koopprijzen wel echt reëel qua kosten. Zijn de verhoudingen tussen het economisch verantwoord rekenmodel en marktwerking model nog wel in balans. Een tweede punt is dat er geen helderheid wordt gegeven over de prijzen zoals dat wel gebeurt in de verhuursector en ook bij de supermarkten de kassabon. U betaald alleen wat er in uw karretje zit niets en niets minder en u heeft de keuze voor welk product u kunt kiezen wat niet het geval is bij een offerte die de aannemer aan u presenteert.

Bouwprijzen bestuderen 

Ik heb na jaren bouwprijzen te hebben bestudeerd van mijn eigen bouwbedrijf en die van mijn collega aannemers en geconstateerd dat tussen een economische verantwoorde bouwprijs en de marktwerking prijs. Gigantische prijsverschillen optreden die op zijn zachts gezegd laakbaar zijn. De bouwprijzen nu zijn in de meeste gevallen tussen de 30% & 50% hoger dan het economisch verantwoorde rekenmodel. De overheden stimuleren bijna dagelijks om een marktwerkingsmodel te hanteren omdat er dan door de concurrentie meer balans in koopprijzen zou komen. Maar we weten inmiddels allemaal dat in de meeste gevallen het omgekeerde het geval is.

Mijn conclusie

Ik denk persoonlijk dat al deze verbeteringen het gehele bouwproces positief beïnvloeden de risico’s zijn beter onder controle. 

Het veiligheidsbeleid is in ieders belang. En dit geldt ook voor de milieu eisen. 

Het totaal heeft het bouwen qua kosten doen toenemen maar de voordelen zijn in mijn opinie doorslaggevend.

Hier besparingen proberen te realiseren is naar mijn menig geen goede oplossing.

Maar het staat iedereen vrij om te doen wat hij het beste vind.